سه شنبه, 19 ژوئن 2018
 
                           Fa
Newsletter Membership
Name :   
E-mail :   
Visitors` Statistics
 Visitors of page : 3822
 Visitors of day : 41
 Visitors sum : 191053
 Online visitors : 4
 Page load : 0/1094
Search
Administration
 
Faculty Office
 

Fereidoon Habibian  Dehkordi
      H. Kasaeian  
Faculty Chair       Administrative Assistant  
           
        M. Alibabaei  
Graduate Studies Vice Chair       Graduate Assistant  

      Tel: +98-23-33654160  
        Fax: +98-23-33654063  

 

Education and Graduate Studies  Office
 


Saeed Zalzadeh
      H. Kasaeian  
Education Vice Chair       Education Assistant  
        Tel: +98-23-33654160  
        Fax: +98-23-33654063  

 

         
           

 

Research Office
 

Mahdi Roozbeh       M. Alibabaei  
Research Vice Chair       Research Assistant  
        Tel: +98-23-33654251  
        Fax: +98-23-33654061  

 

Mathematics Department Office
 
Masoud ghods
        M. Saberian  
Mathematics Department Chair       Administrative Assistant  
        Tel: +98-23-33383211  
        Fax: +98-23-33654064  

 

Statistics Department Office
 

Fatemeh Hosseini       M. Katebi  
Statistics Department Chair       Administrative Assistant  
        Tel: +98-23-33383205  
        Fax: +98-23-33654059  

 

Computer Science Department Office
 

Hashem Tabasi       M. Moeniyan  
Computer Science Department Chair       Administrative Assistant  
        Tel: +98-23-33383224  
        Fax: +98-23-33654252